Quy trình Thi công lắp đặt tại công trình

Kiểm tra mặt bằng

Chuyển hàng

Lắp đặt

Sửa chữa

Đánh bóng

Hoàn thiện

Nghiệm thu & bàn giao

Bảo hành kỹ thuật